Advertisement

Advertisement

Advertisement

Congress releases manifesto for Madhya Pradesh Assembly elections

Congress releases manifesto for Madhya Pradesh Assembly elections.....»»

Category: newsChannel: abpnewstvNov 10th, 2018
Play Video

Madhya Pradesh elections 2018: BJP releases manifesto for MP elections

Madhya Pradesh elections 2018: BJP releases manifesto for MP elections.....»»

Category: newsChannel: zeenewsNov 17th, 2018
Play Video

Madhya Pradesh Assembly Election 2018: Congress releases their party manifesto

Madhya Pradesh Assembly Election 2018: Congress releases their party manifesto.....»»

Category: newsChannel: newsxliveNov 11th, 2018
Play Video

Manifesto war: Rahul Gandhi releases Congress Manifesto for Karnataka

Manifesto war: Rahul Gandhi releases Congress Manifesto for Karnataka.....»»

Category: newsChannel: newsxliveApr 27th, 2018
Play Video

Himachal Pradesh Assembly Elections: Congress releases manifesto, promises of zero-intere

Himachal Pradesh Assembly Elections: Congress releases manifesto, promises of zero-intere.....»»

Category: newsChannel: abpnewstvNov 1st, 2017
Play Video

BJP releases election manifesto for Himachal Pradesh Assembly elections

BJP releases election manifesto for Himachal Pradesh Assembly elections.....»»

Category: newsChannel: indiatvOct 29th, 2017
Play Video

Madhya Pradesh polls: Congress releases election manifesto | 2019 Kaun Jeetega (10.11.2018

Madhya Pradesh polls: Congress releases election manifesto | 2019 Kaun Jeetega (10.11.2018.....»»

Category: newsChannel: abpnewstvNov 10th, 2018
Play Video

Congress releases manifesto for Madhya Pradesh polls, promises farm sops

Congress releases manifesto for Madhya Pradesh polls, promises farm sops.....»»

Category: newsChannel: indiatvNov 10th, 2018
Play Video

Karnataka elections: Rahul Gandhi releases Congress' Assembly poll manifesto

Karnataka elections: Rahul Gandhi releases Congress' Assembly poll manifesto.....»»

Category: newsChannel: indiatvApr 27th, 2018
Play Video

2019 Semi-Final: BJP releases manifesto for Madhya Pradesh

2019 Semi-Final: BJP releases manifesto for Madhya Pradesh.....»»

Category: newsChannel: newsxliveNov 17th, 2018
Play Video

Madhya Pradesh Election: BJP releases its manifesto

Madhya Pradesh Election: BJP releases its manifesto.....»»

Category: newsChannel: abpnewstvNov 17th, 2018
Play Video

Rajasthan Assembly Elections 2018: BJP releases party Manifesto named 'Gaurav Sankalp Patra'

Rajasthan Assembly Elections 2018: BJP releases party Manifesto named 'Gaurav Sankalp Patra'.....»»

Category: newsChannel: zeenewsNov 27th, 2018
Play Video

BJP releases manifesto for MP assembly elections 2018

BJP releases manifesto for MP assembly elections 2018.....»»

Category: newsChannel: zeenewsNov 17th, 2018
Play Video

Chhattisgarh Assembly Elections 2018: Amit Shah releases BJP manifesto

Chhattisgarh Assembly Elections 2018: Amit Shah releases BJP manifesto.....»»

Category: newsChannel: indiatvNov 10th, 2018
Play Video

5W1H: BJP releases manifesto for Karnataka assembly elections 2018

5W1H: BJP releases manifesto for Karnataka assembly elections 2018.....»»

Category: newsChannel: zeenewsMay 4th, 2018
Play Video

BJP CM's candidate releases its manifesto for the upcoming Karnataka Assembly elections 2018

BJP CM's candidate releases its manifesto for the upcoming Karnataka Assembly elections 2018.....»»

Category: newsChannel: newsxliveMay 4th, 2018
Play Video

BJP releases its manifesto for the upcoming Karnataka Assembly elections 2018

BJP releases its manifesto for the upcoming Karnataka Assembly elections 2018.....»»

Category: newsChannel: newsxliveMay 4th, 2018
Play Video

Jan Man: BJP releases its manifesto for Gujarat assembly elections, names it 'Sankalp patr

Jan Man: BJP releases its manifesto for Gujarat assembly elections, names it 'Sankalp patr.....»»

Category: newsChannel: abpnewstvDec 8th, 2017
Play Video

Gujarat Assembly Elections 2017: Finance Minister Arun Jaitley releases BJP's manifesto

Gujarat Assembly Elections 2017: Finance Minister Arun Jaitley releases BJP's manifesto.....»»

Category: newsChannel: newsxliveDec 8th, 2017
Play Video

BJP releases election manifesto for upcoming local body elections in Uttar Pradesh

BJP releases election manifesto for upcoming local body elections in Uttar Pradesh.....»»

Category: newsChannel: abpnewstvNov 12th, 2017
Play Video

Madhya Pradesh Assembly Elections 2018: Congress releases first list of 155 candidates

Madhya Pradesh Assembly Elections 2018: Congress releases first list of 155 candidates.....»»

Category: newsChannel: indiatvNov 3rd, 2018