Advertisement

Advertisement

Advertisement Tu Meri - Bang Bang

DNA analyses Mani Shankar Aiyar's love for Pakistan

DNA analyses Mani Shankar Aiyar's love for Pakistan.....»»

Category: newsChannel: zeenewsFeb 13th, 2018
Play Video

Deshhit: Mani Shankar Aiyar controversial statement, love for Pakistan

Deshhit: Mani Shankar Aiyar controversial statement, love for Pakistan.....»»

Category: newsChannel: zeenewsFeb 13th, 2018
Play Video

Taal Thok Ke: Why is Rahul Gandhi silent on Mani Shankar Aiyar's comment on Pakistan love?

Taal Thok Ke: Why is Rahul Gandhi silent on Mani Shankar Aiyar's comment on Pakistan love?.....»»

Category: newsChannel: zeenewsFeb 13th, 2018
Play Video

I get more love in Pakistan, says Mani Shankar Aiyar

I get more love in Pakistan, says Mani Shankar Aiyar.....»»

Category: sportsChannel: timesofindiachannelFeb 13th, 2018
Play Video

Mani Shankar Aiyar Claims He Gets More Love From Pakistan

Mani Shankar Aiyar Claims He Gets More Love From Pakistan.....»»

Category: newsChannel: timesnowonlineFeb 13th, 2018
Play Video

DNA : Mani Shankar Aiyar's secret meetings with Pakistan decoded

DNA : Mani Shankar Aiyar's secret meetings with Pakistan decoded.....»»

Category: newsChannel: zeenewsDec 12th, 2017
Play Video

PM Modi hits out at Mani Shankar Aiyar again, says Aiyar visited Pak to remove me from the way

PM Modi hits out at Mani Shankar Aiyar again, says Aiyar visited Pak to remove me from the way.....»»

Category: newsChannel: newsxliveDec 8th, 2017
Play Video

PM Modi hits out at Mani Shankar Aiyar again, says Aiyar visited Pak to issue bounty on me

PM Modi hits out at Mani Shankar Aiyar again, says Aiyar visited Pak to issue bounty on me.....»»

Category: newsChannel: newsxliveDec 8th, 2017
Play Video

Mani Shankar Aiyar calls PM Modi a 'neech aadmi'; rattled RaGa sacks Aiyar

Mani Shankar Aiyar calls PM Modi a 'neech aadmi'; rattled RaGa sacks Aiyar.....»»

Category: newsChannel: newsxliveDec 7th, 2017
Play Video

Ravi Shankar Prasad lashes Mani Shankar Aiyar for his degrading comment on PM Modi

Ravi Shankar Prasad lashes Mani Shankar Aiyar for his degrading comment on PM Modi.....»»

Category: newsChannel: zeenewsDec 7th, 2017
Play Video

BJP leader filed complaint against Mani Shankar Aiyar for his remarks made in Pakistan

BJP leader filed complaint against Mani Shankar Aiyar for his remarks made in Pakistan.....»»

Category: newsChannel: zeenewsFeb 14th, 2018
Play Video

Deshhit: Mani Shankar Aiyar controversial statement on India and Pakistan

Deshhit: Mani Shankar Aiyar controversial statement on India and Pakistan.....»»

Category: newsChannel: zeenewsFeb 13th, 2018
Play Video

5W1H: Mani Shankar Aiyar controversial statement on India and Pakistan

5W1H: Mani Shankar Aiyar controversial statement on India and Pakistan.....»»

Category: newsChannel: zeenewsFeb 13th, 2018
Play Video

Watch: Hanumantha Rao speaks on Mani Shankar Aiyar's remarks on Pakistan

Watch: Hanumantha Rao speaks on Mani Shankar Aiyar's remarks on Pakistan.....»»

Category: newsChannel: zeenewsFeb 13th, 2018
Play Video

Mani Shankar Aiyar stirred controversy again says, & quot;he loves Pakistan as much as India& quot;

Mani Shankar Aiyar stirred controversy again says, "he loves Pakistan as much as India".....»»

Category: newsChannel: zeenewsFeb 13th, 2018
Play Video

Congress Minister Mani Shankar Aiyar insult braves, says only situation is dialogue with Pakistan

Congress Minister Mani Shankar Aiyar insult braves, says only situation is dialogue with Pakistan.....»»

Category: newsChannel: newsxliveFeb 12th, 2018
Play Video

Rahul’s mentor Mani Shankar Aiyar 'insults' India in Pakistan

Rahul’s mentor Mani Shankar Aiyar 'insults' India in Pakistan.....»»

Category: sportsChannel: timesofindiachannelFeb 12th, 2018
Play Video

Mani Shankar Aiyar Says He's Proud Of Pakistan - Full Video Footage

Mani Shankar Aiyar Says He's Proud Of Pakistan - Full Video Footage.....»»

Category: newsChannel: timesnowonlineFeb 12th, 2018
Play Video

India 360: Amit Shah Attacks Congress' Mani Shankar Aiyar For Meeting Pakistan Officials

India 360: Amit Shah Attacks Congress' Mani Shankar Aiyar For Meeting Pakistan Officials.....»»

Category: newsChannel: aajtaktvDec 10th, 2017
Play Video

Mani Shankar Aiyar met Pakistan officials to make Ahmed Patel as CM of Gujarat: Modi

Mani Shankar Aiyar met Pakistan officials to make Ahmed Patel as CM of Gujarat: Modi.....»»

Category: newsChannel: abpnewstvDec 10th, 2017
Play Video

Badhir News: Mani Shankar Aiyar held secret meetings with Pakistan, says PM Modi

Badhir News: Mani Shankar Aiyar held secret meetings with Pakistan, says PM Modi.....»»

Category: newsChannel: zeenewsDec 10th, 2017